Drivers Luigi Taramazzo
Luigi Taramazzo

Luigi Taramazzo

When did Luigi Taramazzo born?

Luigi Taramazzo born on May 05, 1932

When did Luigi Taramazzo win for the first time?

Luigi Taramazzo never won a race

When did Luigi Taramazzo win for the last time?

Luigi Taramazzo never won a race

Finish positions

Loading...

How many races won Luigi Taramazzo?

Luigi Taramazzo won in total 0 races (0.0%)

How many races finished on podium Luigi Taramazzo?

Luigi Taramazzo finished 0 races on podium (0.0%)

How many races finished with points Luigi Taramazzo?

Luigi Taramazzo finished 0 races with points (0.0%)

How many points has Luigi Taramazzo in total?

Since the beginning of his career Luigi Taramazzo collected 0 points

Qualifying results

Loading...

How many pole positions has Luigi Taramazzo in total?

Since the beginning of his career Luigi Taramazzo collected 0 pole positions (NaN%)

How many times Luigi Taramazzo qualified in the first row?

Luigi Taramazzo qualified in the first row 0 times (NaN%)

Races by constructors

Loading...

Laps per position

Loading...

Not finished races

Loading...

Not finished races - Reasons

Loading...